Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

  • Basiskompetanse
  • Selvutvikling "Våge å være meg".
  • Kurs og foredrag.
  • Livs-og karriereveiledning.

  

Våre salgsbetingelser

 

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her. 

 

For alle punkt i denne avtalen gjelder at SHANSON Art of living AS tar ikke ansvar for verdi forringelser, tap eller skader på produkter eller leveranser av tjenester som inntreffer og er utenfor vår kontroll og viljestyrt handling.   Som ett av flere eksempel kan her nevne produkter og lisenser som blir skadet eller går tapt under transport til kunden fra selger. Selger sitt direkte ansvar for leveringen opphører ved levering hos Posten, Bring, Postnord eller andre lignede og egnede bedrifter som bedriver transport og leveranser av produkter og tjenester.

 

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger er SHANSON Art of living AS, Tor Sørnes vei 19 1523 Moss. E-mail : livsglede@shanson.no, telefon 98002484, Foretaksregisteret Org.Nr 912738310, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

Tillegg kan i enkelt tilfeller tilkomme, men om dette skulle være aktuelt vet kjøper om dette i firkant og ved avtale inngåelse.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Ved å sende inn bestilling, påmelding, eller tinge kjøp av et produkt eller tjeneste har kjøper automatisk godkjent salgsbetingelsene, opplysninger som er gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår rettet mot produktgrupper eller frittstående produkter.

 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. I slike tilfeller må kjøpet gjennomføres av en juridisk ansvarlig person over 18 år, -for eksempel en foresatt. Denne person er uansett tilknytning, relasjon eller tilhørighet i forhold til personen som den bestiller på vegne av, - ansvarlig for hele kjøpesummen.

 

Spesielle salgsvilkår gjeldende for SHANSON Art of living AS.

 

Timeavtaler.

Veiledning og energibalansering.

Veiledningstimer og energibalanseringer ved fysisk oppmøte i våre lokaler kan kontanter, kredittkort eller vipps benyttes som betalingsmiddel.

Det gis som regel ikke muligheter til fakturering i etterkant av en timeavtale og er dermed et alternativ som ikke kan benyttes. Unntaket er om alle andre tilgjengelige betalingsmuligheter skulle være «nede» og ikke tilgjengelig for kunden, slik at faktura er eneste alternativ. At kunden ikke har hatt muligheter til å medbringe kontanter til behandlingen er ikke en gyldig grunn til å fakturere i etterkant.

 

Veiledning og energibalansering utenfor våre lokaler godtgjøres etter avtalte satser og som regel på forskudd og minimum 1 time før avtaletidspunktet.  Avbestillinger nærmere avtaletidspunktet enn 72 timer må betales selv om oppdraget ikke lenger er ønsket gjennomført.

 

Vi avbestiller eller flytter timen. 

Dersom SHANSON - Art of living AS avbestiller eller flytter timen/avtalen vil eventuelle betalinger bli refundert dersom det ikke er mulig for kunden å møte til ny avtale på et nyt tidspunkt. Det vil heller ikke bli belastet kunden for den tiden som kunden ikke lenger har anledning til å møte til. Omliggende utgifter som f.eks. reise til og fra avtalen dekkes ikke selv om det er vi som avbestiller timeavtalen.

 

Spesielle salgsvilkår gjeldende for:

 

Digitale plattformer.

Online kurs

De heldigitale Online-kursene følger egne regler hvor kunden veiledes gjennom hele prosessen fra påmelding, egne betalingsløsninger som følger rutiner angitt i en selvstendig og komplett betaling og -påmeldingsløsninger.

Kurset anses som levert ved bestilling da kunden som hovedregel vil få tilgang til hele kurset kort tid etter bestilling. På nåværende tidspunkt er det kredittkort som er den foretrukne betalingsmåte.

 

Streaming av foredrag, kurs, webinar og lignede. 

Ved gjennomføring av slike arrangement er det mulige å betale for tilgangen gjennom de løsninger som gis for det enkelte arrangement.

Det er mulig å betale med Kredittkort og Vipps, men kontanter er av naturlige årsaker ikke mulig å benytte som betalingsmiddel.

Påmeldingen er bindende, Reserverer man plass/er og ikke møter til arrangementet refunderes ikke beløpet uansett grunn. Alvorlige helsemessige årsaker som kunden ikke kunne vite ved bestillings tidspunktet kan vurderes dersom årsak skriftlig kontant med. Medisinsk dokumentasjon på mail livsglede@shanson.no mottas i god til og senest 72 timer før arrangementets start.

 

Spesielle salgsvilkår gjeldende for:

 

Kurs i fysiske klasser og grupper. 

 

Påmeldingen til alle kurs er bindende og den mottatte faktura må normalt betales senest 14 dager før første kursdag og senest til det forfall som til enhver tid er påført faktura.

 

 

Alternative betalingsalternativer. 

 

Faktura 

Det er som regel gjennom tilsendt faktura eller direkte innbetalinger på bank med gyldig kurs ID informasjon de aller fleste velger å betale for kurset. Angrefristen begynner å løpe ved bestilling/påmeldingstidspunktet selv om kurset gjennomføres i fremtid.   

 

 

Kredittkort. 

Noen kurs kan gi muligheten til å benytte kredittkort som alternativ betalingsform. Dersom denne muligheten kan benyttes vil det fremgå på det enkelte kurs. Angrefristen begynner å løpe ved bestilling/påmeldingstidspunktet selv om kurset gjennomføres i fremtid.   

 

 

Vipps betaling.  

Vipps kan benyttes som betalingsmetode som betalingsmiddel ved kjøp, delbetalinger og annet kjøp på selve kursdagen. Dersom kunden til tross for at denne opplysningen gitt her velger å betale kursavgiften med Vipps og senere skulle ønske å trekke seg fra kurset, gjøres det her oppmerksom på at eventuelle innbetalte beløp ikke kan refunderes ved endret ønske om deltakelse, etter den lovpålagte angreretten på 14 dager etter kjøpet. Vipps er å oppfatte som kontant-kjøp og refunderes derfor ikke. Angrefristen begynner å løpe ved bestilling/påmeldingstidspunktet selv om kurset gjennomføres i fremtid.   

 

Delbetaling. 

Det kan avtales delbetaling av kursavgiften, dersom det er en lengre periode frem til kursstart, men dette må avtales i forkant og vil vurderes fra tilfelle til tilfelle. Siste innbetalingen må være oss i hende i god tid før kursstart dersom ikke annet er avtalt. 

 

Avbestillinger. 

Angrefristen begynner å løpe ved bestilling/påmeldingstidspunktet selv om kurset gjennomføres i fremtid. Dersom det er kortere tid igjen frem til kursstart enn 14 dager gjelder følgende:

 

·      Ved avbestilling av kurset nærmere enn 14 dager, men dog før 7 dagers fristen er nådd betales 50% av kursavgiften. Ved avbestilling nærmere kursstart enn 7 dager må hele avgiften betales da muligheten for å fylle denne plassen er svært begrenset. 

 

·      Unnlater man å møte uten å ha varslet dette i forkant til de frister nevnt over, må man fortsatt betale kursavgiften og allerede betalte kursavgifter refunderes ikke. 

 

Angrefristen gjelder i tråd med den lovpålagte angreretten på 14 dager og begynner å løpe ved bestilling/påmeldingstidspunktet. Dersom påmeldingstidspunktet er kortere enn 14 dager frem til tidspunktet for kursstart, gjelder det som er beskrevet over i dette punkt. 

 

Sykdom eller andre forhold. 

Dersom sykdom eller andre alvorlige helsemessige forhold inntreffer og gjør at man er forhindret i å møte er det viktig at man tar kontakt med oss så fort man er kjent med situasjonen, slik at vi kan finne en løsning som er passende for begge parter. Det kan reserveres plass på senere kurs eller lignende. Kursavgiften må betales til forfall selv om kurset flyttes frem i tid. Innenfor rimelighetens tid vil dette ikke det medføre økte avgifter.  

 

Dersom utsettelsen medfører økte kostnader som innkjøp, reise, opphold etc vil dette tilkomme og regnes ut fra kurs til kurs. 

 

Alvorlige helsemessige årsaker som kunden ikke kunne vite ved bestillingstidspunktet kan vurderes dersom årsak oppgis skriftlig med Medisinsk dokumentasjon på mail  livsglede@shanson.no  mottas av oss i god tid og senest 72 timer før arrangementets start. 

 

Dersom den nye helsemessige situasjonen gjør at det ikke er mulig å delta på nye kurs innenfor den nærmeste fremtid gis deltaker en verdikupong som gir rett til kursplass på et eventuelt senere oppsatt kurs innenfor de neste 12. Mnd. Det vil gjøres alt for å tilrettelegge for muligheten til å delta på et senere tidspunkt.

     

Vi avbestiller eller flytter kurset. 

 

Dersom SHANSON - Art of living AS avbestiller eller flytter kurset vil kursavgiften refunderes dersom det ikke er mulig for kunden å møte til det nye tidspunktet som kurset er flyttet til.  

 

Alle kurs og arrangementer gjennomføres med det forbehold om at det er nok deltakere til å gjennomføre selve kurset. Dette avgjøres fra arrangement til arrangement basert på en helhetsvurdering.

 

 

Gavekort.

Gavekort kan betales kontant, med kredittkort eller med Vipps.

 

Gavekortet har en gyldighet på ett år. Det kan gis forlengelse av kortest gyldighet dersom dette varsles skriftlig før kortes utløpsdato for å kunne gjøres gjeldende. Dette varsles skriftlig på livsglede@shanson.no med kontaktinformasjon og gavekortnummer. Det er også mulig å gi gavekortet til en tredjeperson dersom dette avtales før gavekortets utløp. Den som i så fall tar over gavekortet har den resterende gyldighetstiden på å benytte kortet. Dersom kortet ikke allerede er forlenget allerede èn gang av tidligere eier, kan en liten forlengelse imøtekommes. 

 

Den lovpålagte angrefristen gjelder og påbegynnes ved den dato gavekortet blir kjøpt og de påløpende 14 dager. Gavekort som ikke er benyttes refunderes ikke og må anses som valgt ubenyttet og dermed tapt.

 

Andre produkter og varer.

Gjennomføres i form av kontant, Vipps eller kredittkort og anses gjennomført i det tilfellet hvor produktet er betalt for og overlevert kunden. Dette kan være seg i form av direkte overlevering ved fysisk tilstedeværelse eller sendes kunden i etterkant. Varen anses i så tilfelle som levert ved innlevering hos transportør, ekspeditør eller lignede. Den lovpålagte angrefristen gjelder og påbegynnes ved den dato gavekortet blir kjøpt og de påløpende 14 dager.

 

6. Levering

Generelle leveringsvilkår.

 

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

Særskilte vilkår for tjenester levert av SHANSON Art of living AS.

 

“Varen eller tingen” er i vårt tilfelle med få unntak en leveranse av tjenester i form av kurs, undervisning, opplæring, veiledning og energibalansering og har litt forskjellige varierende plikter og rettigheter

 

 

Digitale plattformer.

 

Online kurs

Tjenesten anses som levert ved bestilling da kunden etter mottatt honorar mottar et komplett kurs omgående eller bare etter kort tid etter at bestillingen er gjort. Tjenesten er en helautomatisk tjeneste som administreres gjennom en ekstern samarbeidspartner og kreditt/debetkortvalgte er eneste betalingsalternativ.  Se for øvrig punkt 5 og 8 for ytterligere informasjon.

 

Streaming av foredrag, kurs, webinar og lignede.

Tjenesten anses som levert ved oppstart av tjenesten som i praksis vil si kort tid før eller i det øyeblikket foredrag, kurs, webinar og lignede igangsettes. Se for øvrig punkt 5 og 8 for ytterligere informasjon.

 

Kurs i fysiske klasser og grupper. 

Kurset ansettes som levert i det øyeblikket kurset igangsettes. Dersom man i løpet av kurset finner at temaene og innholdet ikke er i tråd med de ønsker og forventninger kunden har i forkant gir en opplevelse av å være tilfredsstilt gir ingen automatisk rett til refusjon av kursavgift. Dersom man kan dokumentere at innsalg og markedsføring er i strid med det faktiske innholdet kan refusjon diskuteres.

 

Dersom det enighet om at det godkjennes refusjon av kursavgift er dette kun gjeldende for den tid kunden faktisk var til stede på kurset. Den del av arrangementet som kunden eventuelt ved eget og fritt valg har avstått fra å være til stede på refunderes ikke. Dette da kunden i kraft av sitt valgte fravær ikke kan vite om denne delen også er gjenstand for missfornøye også med denne delen av arrangementet.  Se for øvrig punkt 5 og 8 for ytterligere informasjon.

 

Gavekort

Gavekortet anses som levert i det øyeblikket kjøpet er gjennomført selv om den faktiske benyttelsen av gavekortet sin verdi er innløst av mottaker av gavekortet.

Angrefristen gjelder i tråd med den lovpålagte angreretten på 14 dager og begynner å løpe ved bestilling/påmeldingstidspunktet.  

 

Gavekortet har en gyldighet på ett år. Det kan gis forlengelse av kortest gyldighet dersom dette varsles skriftlig før kortes utløpsdato for å kunne gjøres gjeldende. Dette varsles skriftlig på livsglede@shanson.no med kontaktinformasjon og gavekortnummer.

 

Det er også mulig å gi gavekortet til en tredjeperson dersom dette avtales før gavekortets utløp. Den som i så fall tar over gavekortet har den resterende gyldighetstiden på å benytte kortet. Dersom kortet ikke allerede er forlenget  èn gang av tidligere eier, kan en liten forlengelse imøtekommes. 

 

Den lovpålagte angrefristen gjelder og påbegynnes ved den dato gavekortet blir kjøpt og de påløpende 14 dager. Gavekort som ikke er benyttes innen frister angitt lenger opp, refunderes ikke og må anses av kunden som valgt ubenyttet og dermed tapt. Se for øvrig punkt 5, 6 og 8 for ytterligere informasjon.

 

Timeavtaler.

Veiledning og energibalansering.

Tjenesten anses som levert ved timens slutt og gjøres opp kontant, med kredittkort eller Vipps. Se for øvrig punkt 5 og 8 for ytterligere informasjon.

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

8. Angrerett

Generelt om angrerett:

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

 

Angrefristen begynner å løpe:

 

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

 

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

 

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

Spesielle salgsvilkår gjeldende for SHANSON- Art of living AS sine tjenester og produkter:

 

 

Digitale plattformer.

 

Online kurs

Følger angrefristloven med 14 dagers angrefrist og starter ved kjøp av kurset, uavhengig av når den faktiske oppstarten er. Detaljer blir tilsendt den påmeldte deltaker etter de retningslinjer som gjelder for online -kursene.

Tjenesten er en helautomatisk tjeneste som administreres gjennom en ekstern samarbeidspartner og kreditt/debetkortvalgte er eneste betalingsalternativ.  Se for øvrig punkt 5 og 8 for ytterligere informasjon.

 

Streaming av foredrag, kurs, webinar og lignede. 

Angrefristen gjelder i tråd med den lovpålagte angreretten på 14 dager og begynner å løpe ved bestilling/påmeldingstidspunktet. men opphører 72 timer før sendingen, seminaret, kursets eller webinarets start. Se for øvrig punkt 5 og 8 for ytterligere informasjon.

 

 

Kurs i fysiske klasser og grupper. 

Angrefristen gjelder i tråd med den lovpålagte angreretten på 14 dager og begynner å løpe ved bestilling/påmeldingstidspunktet. Dersom påmeldingstidspunktet er kortere enn 14 dager frem til tidspunktet for kursstart, gjelder det som er beskrevet over i dette punkt.  Se for øvrig punkt 5, og 6 for ytterligere informasjon.

 

 

Gavekort

Angrefristen gjelder i tråd med den lovpålagte angreretten på 14 dager og begynner å løpe ved bestilling/påmeldingstidspunktet. Dersom påmeldingstidspunktet er kortere enn 14 dager frem til tidspunktet for kursstart, gjelder det som er beskrevet over i dette punkt.  Gavekort som ikke er benyttes refunderes ikke og må anses som valgt ubenyttet og dermed tapt. Se for øvrig punkt 5, og 6 for ytterligere informasjon.

 

Andre produkter og varer.

Angrefristen gjelder i tråd med den lovpålagte angreretten på 14 dager og begynner å løpe ved bestilling/påmeldingstidspunktet. Dersom påmeldingstidspunktet er kortere enn 14 dager frem til tidspunktet for kursstart, gjelder det som er beskrevet over i dette punkt.  Se for øvrig punkt 5, og 6 for ytterligere informasjon.

 

Alle henvendelser anmodes rettet til oss på mail livsglede@shanson.no , eller skriftlig på adresse SHANSON Art of living AS, Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss.

 

 

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig.  Alle henvendelser anmodes rettet til oss på mail livsglede@shanson.no , eller skriftlig på adresse SHANSON Art of living AS, Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss.

 

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

 

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

Alle henvendelser anmodes rettet til oss på mail livsglede@shanson.no , eller skriftlig på adresse SHANSON Art of living AS, Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss.

 

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

Spesielle retningslinjer for SHANON- Art of living AS

 

De aller fleste produktene våre er tjenester som leveres og opplevelsen kan variere og henger ofte sammen med subjektive opplevelser av tjenesten som er levert i form av kurs, seminar, foredrag, karriere -og livsveileder, samt energi balansering. Den enkelte kunde sin evne til å omsette kunnskap til visdom gjennom praktisk integrering og bruk vil også være avgjørende for opplevelsen av produktet. Det er ikke ensbetydende med at det foreligger “mangel ved varen”.

 

Dersom fysiske produkter blir omsatt gjelder dette i all vesentlighet originaler eller produkter som i all sannsynlighet leveres i forholdet 1 av 1.

 

Dersom det omsettes produkter hvor det er finnes flere enheter av samme produkt vil man kunne se på forhold rundt ønske og behov for å kreve endring eller opphør med bakgrunn i opplevelsen av “Mangel på varen”.

 

Din valgte betalingsmetode kan påvirke dine rettigheter og plikter i forhold til handelen. Det er forskjell på kjøp via faktura, vipps, kreditt/debetkort og kontantkjøp, så det anmodes den enkelt kunde om å sette seg inn i punkt 5,6 og 8 i våre salgsvilkår, slik at man på den måte forsikrer deg om at man som kunde har satt deg inn i de forskjellige vilkårene.

 

Alle henvendelser anmodes rettet til oss på mail livsglede@shanson.no , eller skriftlig på adresse SHANSON Art of living AS, Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss.

 

 

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

Det anmodes den enkelt kunde om å sette seg inn i punkt 5,6 og 8 i våre salgsvilkår, slik at man på den måte forsikrer deg om at man som kunde har satt deg inn i de forskjellige vilkårene.

 

Alle henvendelser anmodes rettet til oss på mail livsglede@shanson.no , eller skriftlig på adresse SHANSON Art of living AS, Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss.

 

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

Det anmodes den enkelt kunde om å sette seg inn i punkt 5,6 og 8 i våre salgsvilkår, slik at man på den måte forsikrer deg om at man som kunde har satt deg inn i de forskjellige vilkårene.

 

Alle henvendelser anmodes rettet til oss på mail livsglede@shanson.no , eller skriftlig på adresse SHANSON Art of living AS, Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss.

 

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

Det anmodes den enkelt kunde om å sette seg inn i punkt 5,6 og 8 i våre salgsvilkår, slik at man på den måte forsikrer deg om at man som kunde har satt deg inn i de forskjellige vilkårene.

 

Alle henvendelser anmodes rettet til oss på mail livsglede@shanson.no , eller skriftlig på adresse SHANSON Art of living AS, Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss.

 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.  Se punkt 5, 6 og 8 for mer informasjon.

 

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

Det gis ingen garanti om livsopplevelse etter gjennomført program i kurs, seminarer, presentasjoner, webinarer, energi balanseringer siden det faktiske og individuelle resultat i stor grad er avhengig av den enkelte deltaker sin, -til enhver tid, individuelle evne til å omsette programmenes teoretiske formidling av kunnskap om til praktisk visdom gjennom på selvstendig grunnlag omsette innholdet til praktisk anvendelse i eget liv. 

 

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Her finner du vår personvernerklæring.

 

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.   Alle henvendelser anmodes rettet til oss på mail livsglede@shanson.no , eller skriftlig på adresse SHANSON Art of living AS, Tor Sørnes vei 19, 1523 Moss.

 

Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no. 

 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Det anmodes den enkelt kunde om å sette seg inn i punkt 5,6 og 8 i våre salgsvilkår, slik at man på den måte forsikrer deg om at man som kunde har satt deg inn i de forskjellige vilkårene.

 

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn