Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

 • Basiskompetanse
 • Selvutvikling "Våge å være meg".
 • Kurs og foredrag.
 • Livs-og karriereveiledning.

  

Kategorier

Covid 19 Oppdatering Moss kommune

torsdag 13. mai 2021Korona: Disse reglene gjelder i Moss

Fra og med mandag 10. mai går Moss kommune ut av tiltaksnivå 5B i koronaforskriften, og over på nasjonalt tiltaksnivå. Lørdag 8. mai vedtok formannskapet noen lokale innstramminger som vil gjelde for Moss fra mandag 10. mai. Lenke til lokal forskrift og nationale regeler

Sosial kontakt
Reiser
Skoler og barnehager
Munnbind
Arrangementer
Idrett, kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter
Uteliv  
Butikker og kjøpesentre 
Hjemmekontor
Anbefalinger for vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19
Besøksregler for sykehjem, omsorgsbolig eller helsehus
Smittevern på skolebusser
 

 Sosial kontakt 

Nasjonale anbefalinger

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk.
 • Arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses. Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, med unntak av begravelser. Les mer om arrangement nedenfor. 

Se mer om sosial kontakt og sammenkomster på helsenorge.no

Reiser 

Nasjonale anbefalinger

Reiser innenlands

Det er anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er anbefalt fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte.

Se mer om reiser innenlands på helsenorge.no 

Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde anbefaling om hjemmekontor.

Reiser utenlands

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 15. mai 2021.

Les mer anbefalinger for reiser til tross for reiseanbefalingen på helsenorge.no

Skoler og barnehager 

Barnehager, SFO, skoler og videregående skoler i Moss er på gult nivå.

Det gis direkte informasjon fra den enkelte skole/barnehage om hvordan dagene legges opp. 

Her kan du lese mer om hva gult nivå i skole og barnehage betyr

Munnbind 

Lokal forskrift

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.

Arrangementer 

Nasjonal anbefaling

 • Arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses. Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, med unntak av begravelser.

Les mer om arrangement og sammenkomster på helsenorge.no.

Merk at Moss kommune i den lokale forskriften i Moss har noen innstramminger: 

Lokal forskrift - hvor mange personer kan være tilstede på arrangement

Det skal ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

 • 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst på offentlig sted eller i leide lokaler. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan allikevel møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • 10 personer på innendørs arrangement som regulert i  § 13 første ledd bokstavene a til e i den nasjonale koronaforskriften, likevel kan: 
  - 30 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  - 30 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • 30 personer på utendørs arrangement som regulert i  § 13 første ledd bokstavene a til e i den nasjonale koronaforskriften.

Begravelser og bisettelser kan gjennomføres med inntil 100 personer som fysisk er til stede samtidig når alle sitter på faste, tilviste plasser. 

Idrett, kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter  

Lokal forskrift

 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder innendørs fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.  
 • Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Treningssentre:
  - Treningssentre kan holde åpent for innbyggere bosatt i Moss kommune. Det er ikke tillatt med innendørs gruppetrening. Utendørs gruppetrening kan gjennomføres med inntil 20 deltakere og minst to meters avstand. 
  - Treningssentre skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand.
 • Svømmehaller kan holde åpent for:
  - innbyggere i Moss kommune 
  - skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere
  - rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  - annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
   

Uteliv 

Serveringssteder kan holde åpent, men må følge regler om skjenking, avstand og registrering av gjester. Se mer om reglene for serveringssteder her.

Skjenkestopp kl. 22:00
Det er innført nasjonalt skjenkestopp kl 22:00 for alle som har skjenkebevilling. 

Butikker og kjøpesentre 

 • Butikker kan holde åpent
 • Butikker og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én (1) meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder ved inngangen. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.

Hjemmekontor

Nasjonal anbefaling

 • Arbeidsgiver bør sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig. Det er likevel mange arbeidsplasser som er avhengig av at de som jobber er der er fysisk på jobb. Da er det viktig med smitteverntiltak

Anbefalinger for vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19

 • Vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 blir definert som «beskyttede». Dersom du er beskyttet, har du unntak fra noen av anbefalingen
 • Vaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 blir definert som «beskyttede». Dersom du er beskyttet, har du unntak fra noen av anbefalingen

Les mer på helsenorge.no om unntakene

 Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn